Projekty UE

MEDICALINE Konrad Malitka realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Tytuł projeku: Wdrożenie wyników własnych prac B+R celem wprowadzenia na rynek gamy produktów zapewniających właściwą suplementacje na etapie planowania rodziny, w okresie prenatalnym i po jego zakończeniu.

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, 3.3 Innowacje w MŚP, typ projektu: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnej gamy preparatów prozdrowotnych, wspomagających suplementacje witamin oraz minerałów dla osób planujących powiększenie rodziny, będących w okresie prenatalnym, a także po jego zakończeniu. Nowe produkty stanowić będą nowość rynku.

Zakres ww. projektu będzie obejmować zakup i uruchomienie w oparciu o wyniki prac B+R kompletnych, niezależnych linii technologicznych do produkcji gamy produktów prozdrowotnych.Projekt wpisuje się w inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego w obszarze zdrowa żywność. W wyniku projektu nastąpi wzrost zatrudnienia oraz wprowadzenie na rynek innowacji produktowej.


Całkowita wartość projektu: 8 938 911,84 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 3 998 574,40 zł

Przyznane nagrody: